grāmatvedība

Tinge

SIA TINGE piedāvā uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumus, konsultēšanu nodokļu jautājumos. Pieredze pakalpojumu sniegšanā kopš 2006.gada.


Pakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem, projektiem un fiziskām personām


SIA TINGE uzņemas pilnu atbildību par grāmatvedības uzskaites pareizību un precizitāti, garantē informācijas konfidencialitāti.


SIA Tinge piedāvā:

 • grāmatvedības uzskaites sakārtošanu;
 • grāmatvedības pirmdokumentu datorizētu apstrādi, uzskaiti un uzglabāšanu atbilstoši LR likumdošanas prasībām;
 • atskaišu sagatavošanu vadībai un iesniegšanu LR valsts institūcijās;
 • gada pārskata sagatavošanu;
 • pasūtītāja intrešu pārstāvēšanu LR valsts institūcijās;
 • projektu grāmatvedības uzskaiti;
 • fizisko personu grāmatvedības uzskaites veikšanu un gada ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšanu;
 • grāmatvedībā nepieciešamo lietvedības dokumentu sagatavošanu

Pakalpojuma maksu ietekmē:

 • apstrādājamo dokumentu apjoms mēnesī;
 • vidējais grāmatvedības operāciju skaits mēnesī;
 • darījumu sarežģītības pakāpe

Minimālā pakalpojuma maksa 24,20 LVL (pakalpojums 20,00 Ls un PVN 4,20 LVL)

Uzņēmumiem, kuriem nav savas grāmatvedības datorprogrammas, uzskaiti var piedāvāt veikt grāmatvedības programmā Tildes Jumis.

Kontakti:tālr. 63923530
faks: 63924249

 
Top.LV Valid HTML 4.01 Transitional